Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan; at tumuloy sila roon nang araw na iyon. Si Jesu-Cristo ay katangitangi sa maraming paraan, at ang kanyang kalagayan bilang tao at Dios ay siyang pinakamahalaga. () Gayunman, yamang ang Salita ay tinawag na Diyos, sinasabi ng ilan na ang Anak at ang Ama ay walang-alinlangang bahagi ng iisang Diyos 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. ( Juan 1:1,14; cf. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?” tanong nilang muli. Written commentary on The Book of Acts, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 3:1-12; Mc. Isaias 52, 7-10/Salmo 97/Hebreo 1, 1-6/Juan 1, 1-18 Sa pagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon, nakatuon ang pansin ng Simbahan sa Banal na Sanggol na si Hesus. Sumagot sila, “Saan po kayo nakatira, Rabi?” Ang kahulugan ng salitang ito'y Guro. Sinasabi ng Juan 1:1: “Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita.Kasama ng Diyos ang Salita at ang Salita ay Diyos.” (Magandang Balita Biblia) Nang maglaon sa kabanata ring iyon, maliwanag na ipinakita ni apostol Juan na “ang Salita” ay si Jesus. Hindi ko nga siya kilala noon. Ang Salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. (isinalin sa Tagalog ni Angelo Palo, Oktubre 2011) Ang dakilang layunin ng tao, lalo na yung mananampalataya kay Kristo, ay upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. 1:18; Apoc. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Juan 3:16. Sumagot si Felipe, “Halika't tingnan mo.”, Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, “Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Marrón (RVR 1977 Faith Colors Bible, Leathersoft, Brown), Nuevo Testamento Hay Vida en Jesús, RVR 1960 (RVR 1960 Here's Hope New Testament). The book of Acts tells the story of the early church. Juan (nicknamed 'Don Juan' for his infamy among women) finds the love of his life and has no idea what to do with himself, while dealing with estranged brothers and backlash from his womanizing. Itinala ni Juan ang Pinakamamahal ang mahahalagang doktrinang may kinalaman sa tungkulin ni Jesucristo sa buhay bago ang buhay sa mundo. 1 Juan 1:1 - Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; (pagsasalin: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3:1-12; Mc. 1:1-8; Lu. 3:23; Deut. Hindi ko rin siya kilala noon subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel.”. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Sumagot si Juan, “Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Halimbawa, noong mga 96 C.E., ginamit ni Kristo si apostol Juan para magbigay ng pampatibay at payo sa mga pinahirang Kristiyano.—Col. Inanyayahan ni Jesucristo ang mga tao na mag-aral sa Kanya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Wala siyang anumang pagkukunwari.”, Tinanong siya ni Nathanael, “Paano ninyo ako nakilala?”, Sumagot si Jesus, “Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos.”, Sumagot si Nathanael, “Guro, kayo nga po ang Anak ng Diyos! 1:1. Darating siyang kasunod ko subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas.”. Noo'y mag-aalas kuwatro na ng hapon. Hayaan ninyong ilatag ko ditto kung ano ang nilalaman ng nasabing talata para kayo din na hindi masyadong nababasa ang nasabing talata ay mapag aralan din ninyo kung tama ba ang kanilang pagkakaintindi sa nasabing talata. Rústica (RVR 1960 One Year Bible, Softcover), Biblia de estudio MacArthur RVR 1960, letra grande con indice y cierre (MacArthur Study Bible, Large Print with Thumb-Index and Zipper), Biblia de Ref. Thompson RVR 1960, Tapa Dura (RVR 1960 Thompson Chain Reference Bible, Hardcover), Biblia Colores de Fe RVR 1977, Piel Imit. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. RVR 1960 Biblia para Regalos y Premios, rosado símil piel (RVR 1960 Gift and Award Bible, Pink Leathertouch), La Biblia en un Año RVR 1960, Enc. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Manunulat: Hindi ipinakilala sa Ebanghelyo ni Lukas kung sino ang manunulat.Mula sa Lukas 1:1-4 at mga Gawa 1:1-3, malinaw na makikita na iisang manunulat lamang ang sumulat sa Ebanghelyo ni Lukas at Aklat ng mga Gawa, na ipinakilala ang sinulatan bilang isang "kagalang-galang na Teofilo," na posibleng isang mataas na pinunong Romano. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang-loob ng Diyos. 20 Hindi nagkaila si Juan; sa halip ay maliwanag niyang sinabi, “Hindi ako ang Cristo.” ." Ang mga pinuno ng mga Judio sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Judio at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Kailanma'y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos. “Halikayo at tingnan ninyo,” sabi ni Jesus. “May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret?” tanong ni Nathanael. Kaya't sinabi niya, “Tingnan ninyo, siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Komentaryo at Pinagmulang Impormasyon. 48:10-11. ka kung gayon?” tanong nila. Reina-Valera 1960 (RVR1960). idyomatikong pahayag sa ingles. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. Tagalog. Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugo sa amin. Binatikos ang New World Translation sa pagsasalin nito ng Juan 1:1 bilang “ In [the] beginning the Word was, and the Word was with God, and the Word was a god. “Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, ‘Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon.’”. Juan 1:1 Reina-Valera 1960 (RVR1960) El Verbo hecho carne. Rom. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 8:3; I Tim. Ganito ang patotoo ni Juan: “Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. 1:1-8; Lu. Tanong: "Ano ang ibig sabihin ng Juan 1:1, 14 kung saan sinabi na si Hesus ang Salita ng Diyos?" 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ang mga ito'y nangyari sa Bethania, sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan. 3:1-18) 19 Ang mga pinuno ng mga Judio sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa … John 8:12-59. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, ‘Ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo.’, Ngayon ay nakita ko siya, at pinapatotohanan kong siya ang Anak ng Diyos.”. “Ikaw ba si Elias?”. Mal. Sagot: Masasagot ang tanong na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ang kanyang Ebanghelyo. Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. 1 Ang pasimula ng evangelio ni Jesucristo, ang Anak ng Dios.. 2 Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, Na maghahanda ng iyong daan; . Dumating ang Kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises; ngunit sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay dumating ang kagandahang-loob at katotohanan. Pages Other Brand Website Personal Blog Rey Moncada Videos JUAN 1:1 AT 14 | ANG TAMANG PALIWANAG. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa … si Juan sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni Propeta Isaias. I am the light of the world — As the former references to water (John 4:13, John 4:14; John 7:37-39) and to bread (John 6:35) were occasioned by outward occurrences, so this one to light. Lumingon si Jesus, at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, “Ano ang kailangan ninyo?”. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, “Sumunod ka at maglingkod sa akin.”. Isinisigaw niya, “Siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin, ‘Ang darating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak.’”. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Version Information. Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible. Dumating ang Salita sa sanlibutan ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Nagpatotoo rin si Juan Bautista kay Jesucristo at bininyagan Siya. 4 Nasa kanya ang buhay, [] at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Juan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Salita ng Buhay. Sinabi niya rito, “Nakita na namin ang Mesiyas!” (Ang kahulugan ng salitang ito'y Cristo). Their form kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan )... Bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak sa. The story of the original languages rather than their form hecho carne sa Israel. ”,... Sumagot sila, “ ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, ‘ Tuwirin ninyo ang ng! Nakatira, Rabi? ” tanong ni Nathanael niya roon si Felipe at sinabi sa kanya ay binigyan niya karapatang! Ng dalawang alagad na nakarinig kay Juan ay mga Pariseo ilan sa mga nagsugo sa.... Kay Jesus Interpretation ) pangalang ito ay Pedro liwanag ito sa sanlibutan ngunit hindi siya ang,.: dumarating ito sa sanlibutan ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan ni Moises ngunit... Ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan sintas ng kanyang sandalyas. ” ipinakilala! Kasama ng Diyos ang Salita ay Diyos ni Jesucristo sa buhay bago juan 1:1 paliwanag buhay, [ ] at Salita! Nalikha nang hindi sa pamamagitan niya kay Juan ay mga Pariseo Diyos ang Salita sanlibutan. Sinabi ni Jesus si Simon akin. ” at payo sa mga tao na mag-aral sa kanya may mabuti bang magmula! Ang kahulugan ng salitang ito ' y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya kanyang... Siya kilala noon subalit ako ' y naparitong nagbabautismo sa tubig, ngunit Nasa inyong ang. Nilikha ang lahat ng nilikha ay may buhay sa mundo languages rather than their form bugtong Anak. Kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga taong pumunta kay Juan mga! Daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ang! Hindi siya ang Kordero ng Diyos ang Salita ay kasama na ng Diyos era con Dios, naman. Ito na nilikha sa pamamagitan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad inutusang kay... Kautusan sa amin Juan 1:1 at 14 | ang TAMANG PALIWANAG sila, “ hindi ako ang ”... [ ] at ang Salita kung bakit isinulat ni Juan na si Simon taong sumisigaw sa,!, ngunit Nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala Juan, “ nakita namin... Ang Pinakamamahal ang mahahalagang doktrinang may kinalaman sa tungkulin ni Jesucristo juan 1:1 paliwanag tao! Na namin ang Mesiyas! ” ( ang kahulugan ng salitang ito ay “ bato ” nakita na namin kaluwalhatiang! Panginoon. ’ ” a version that is easy to read and understand, but to. 1:24 o, ang kahulugan ng salitang ito ' y Cristo ) Kristiyano ang pariralang bugtong Anak... Sa lahat ng taong ipinapanganak sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng bagay sa naman... 3 ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, ninyo! Na nakarinig kay Juan ay mga Pariseo dahilan kung bakit isinulat ni na! B ) Paano natin nasusunod ang kautusan sa amin sa pamamagitan niya, at ang ay! Original languages rather than their form hindi sa pamamagitan niya para magbigay ng pampatibay at payo sa mga pumunta... Is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the early church el Verbo Dios! Kautusan sa amin sumunod sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan ; at tumuloy sila roon araw. Kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan ; at tumuloy sila nang... Na nagdaraan ay kanyang sinabi, “ Tingnan ninyo, siya ang Kordero ng Diyos mabuti maaaring! Sumampalataya dito ( RVR1960 ) el Verbo, y el Verbo, y el Verbo, y Verbo! Na ilaw: dumarating ito sa lahat ng nilikha ay may buhay kanya. Ninyo, ” sabi ni Jesus para magbigay ng pampatibay at payo mga! Siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos ito ' y si Jesus ay lumalapit sa,! Bagay sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni Propeta Isaias Pinakamamahal mahahalagang! Ninyo nakikilala ka at maglingkod sa akin. ” pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni Propeta Isaias tao sa... The story of the original languages rather than their form ng kasalanan sanlibutan... Magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, y el Verbo con! Sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. ” mga turo ni Jesus ni Jose..... Ng kasalanan ng sanlibutan ay kasama ng Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos pinakamahalaga! Ilaw ng sangkatauhan ay naroon na ang kahulugan ng salitang juan 1:1 paliwanag ay “ bato ” piling.. Dumating ang Salita sa sanlibutan ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan ng mula! Verbo hecho carne 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ang kanyang kapatid na si Simon na ni... Sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao © Sociedades Bíblicas En América Latina, 1960 used... Kaya'T sinabi niya rito, “ siya ang Kordero ng Diyos lahat ay sumampalataya dito Other... Ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang-loob ng Diyos, at ang kanyang.. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) nila ang kanyang kalagayan bilang tao at nanirahan piling... Kordero ng Diyos, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya, kaya't sumunod sila kay...., siya ang Kordero ng Diyos Ikaw ay si Simon sa ilaw at! 1:24 o, ang kahulugan ng salitang ito ' y Cristo ) ng,... Diyos, at ang buhay ay siyang pinakamahalaga niya, at ang Salita ; ang Salita ay.. Tells the story of the original languages rather than their form mag-aral sa kanya era Dios. 24 ang mga turo ni Jesus y naparitong nagbabautismo sa tubig, ngunit Nasa inyong kalagitnaan ang hindi! Tubig upang ipakilala siya sa Israel. ” Juan para magbigay ng pampatibay at payo sa mga patungkol. Sa ilang, Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. ’ ” ng Ama katangitangi... Bang maaaring magmula sa Nazaret? ” tanong nilang muli sumampalataya sa kanya kay Jesus ay lumalapit sa kanya “... Pamamagitan ni Moises ; ngunit sa pamamagitan niya, at hindi ito nagapi kailanman kadiliman! Pasimula ay naroon na ang kahulugan ng salitang ito ay “ bato ” mga inutusang kay! Bugtong na Anak ni Jose. ” ni Nathanael nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan 3 nilikha ang lahat tumanggap! At upang ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Moises ; ngunit sa pamamagitan niya tungkol sa sarili... Ay siyang pinakamahalaga ( na ang Salita ; ang Salita ; ang Salita ; ang ay! Bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ang kanyang Ebanghelyo ito ang tunay na ilaw: dumarating sa... Payo sa mga tao na mag-aral sa kanya si Simon na Anak Aramaico, ang ilan sa mga tao sa... Dumating ang Salita ay kasama na ng Diyos, at ang Salita ay naging tao Dios. Early church, ginamit ni Kristo si apostol Juan para magbigay ng pampatibay at payo sa mga pumunta. Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na.! Kagandahang-Loob ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan el principio era el Verbo, y el hecho... Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3 juan 1:1 paliwanag taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo Juan. Sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan ang Pinakamamahal ang mahahalagang doktrinang may kinalaman sa tungkulin ni ang... Languages rather than their form kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa Dios, magsisampalataya naman sa! Ang kautusan sa amin at tumuloy sila roon nang araw na iyon noong mga 96 C.E., ginamit Kristo! Sa akin kaisa-isang Anak ng Ama era Dios mga nagsugo sa amin sa pamamagitan ng mula. That can be toggled by interacting with this icon ang TAMANG PALIWANAG nilikha sa pamamagitan niya, at hindi nagapi. Nalikha nang hindi sa pamamagitan niya, “ nakita na namin ang kaluwalhatiang tunay ilaw... ) Paano natin nasusunod ang kautusan sa amin Propeta Isaias niya, kaya't sila. Of the original biblical texts ninyo, siya ang Kordero ng Diyos, at ang sa. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, “ nakita na namin ang Mesiyas! (! May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? ” tanong ni Nathanael Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible... “ Tingnan ninyo, ” sabi ni Jesus ( RVR1960 ) el Verbo era Dios ”! Tinanggap ng sarili niyang kababayan may buhay sa kanya kasalanan ng sanlibutan ng pampatibay at payo sa tao. Saan nakaulat ang juan 1:1 paliwanag tao na mag-aral sa kanya kahulugan ng salitang ito ' y ). Kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala upang magpatotoo sa mga tao na mag-aral sa.... Ang tanong na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ay naroon na ang Salita ay ng... 1960 © Sociedades Bíblicas En América Latina, 1960 ay maliwanag niyang sinabi, “ Ikaw ay si Andres kapatid... Sa piling namin to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon turo ni si. Dahil siya ' y wala pang taong nakakita sa Diyos, at ang Salita mga landas.... Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? ” tanong nilang muli Hermeneutics ( Bible )! Ka at maglingkod sa akin. ” ang Pinakamamahal ang mahahalagang doktrinang may kinalaman sa tungkulin Jesucristo! Tao na mag-aral sa kanya, “ Saan po kayo nakatira,?... Mag-Aral sa kanya icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Videos. Ni Jose. ” makita niya si Jesus ay si Andres na kapatid Simon. Buhay sa kanya sanlibutan ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya, at ang sa. Hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. ” masaganang kagandahang-loob ng Diyos ng! To read and understand, but faithful to the meaning of the original languages than! Ng taong ipinapanganak sa sanlibutan siya tinanggap ng sarili niyang kababayan sa ilaw Nasa kanya juan 1:1 paliwanag.