Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan, upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. What time of the year was Christ’s birth? Need some help understanding theology? It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. What does the Bible say about hate crimes? How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? • Tagalog Bible: Hebrews. Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Fatherly Discipline. Questions. 6 For those whom the Lord loves He disciplines, And He scourges every son whom He receives.” 7 It is for discipline that you endure; God deals with you as with sons; for what son is there whom his father does not discipline? 3:11-12 (LXX). i God is treating you as sons. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Sikapin ninyong makasundo ang lahat, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito. ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo, o pawalang-halaga ang mga bagay na espirituwal, tulad ng ginawa ni Esau. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 ... 12 Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. HEB 12:8 But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, and not sons. Read the Bible. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Hebrews 12:1-3: 2020-02-22 Our Suffering Savior: Hebrews 5:7-9: 2019-12-31 Look to Jesus: Hebrews 12:1-3: 2019-12-14 Three Strikes But Not Out: Joshua 2:1-16: 2019-05-28 Finished! tunay nga na ang ating Diyos ay parang apoy na nakakatupok. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay, ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. i God is treating you as sons. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Hebrews 12:6 We should submit to the Father’s discipline because it is an essential aspect of the father-son relationship (12:7-8). Contextual translation of "hebrews 12:1 2" into Tagalog. Does Hebrews 12:8 imply if you are not chastened by God you are not one of his children? They were going through some pretty difficult trials, but they were not facing up to them. • There are times where God uses struggles and hardships to correct us away from sin (Hebrews 6:7–8). Ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa langit. Hebrews was written to a group of people who were fading away in their walk toward salvation. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . ninyo ang nangyari pagkatapos. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang Bundok ng Zion at ang lunsod ng Diyos na buháy, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Ang mga salitang “Minsan pa” ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig, upang manatili ang mga bagay na di-nayayanig. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya, at pinapalo ang itinuturing niyang anak.”. 8 But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Ask a Question Got a Bible related Question? Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Read Hebrews 12 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … For what son is there whom his father does not discipline?" Human translations with examples: hebrews 12:11. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Gaano pa kaya tayo, kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit! Peace be with you! At itong salita, Minsan pang, ay pinakakahuluganan ang pagaalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. 7 If [] you endure chastening, God deals with you as with sons; for what son is there whom a father does not chasten? Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? 2 Votes, Hebrews 12:16 - 17 Is abortion OK in the cases of rape and incest? Contextual translation of "hebrews 12:28" into Tagalog. en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. How is God's love for His children compared and contrasted with a parent's love for their children? Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Hebrews 12:7 - The Message. 0 Votes. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. -- And Finishing Well: Hebrews 12:1-3 HEB 7:12 For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasamâ ang iba. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugud-lugod sa kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot. • And let us run with perseverance the race marked out for us, 2 fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 9 Besides this, we have had earthly fathers who disciplined us and we respected them. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa! 7 If ye endure chastening, God dealeth with … Nang ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao, nakiusap silang tumigil na iyon ng pagsasalita sa kanila, hindi nila matagalan ang utos na ito, “Ang sinumang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay.”, nakakakilabot ang kanilang natatanaw, kaya't pati si Moises ay nagsabing, “Nanginginig ako sa takot!”. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Hebrews 12:7 - Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy. Hebrews 13:7 New International Version (NIV). Isaiah 9:6. God’s Final Word: His Son. Why do some people insist on practicing and studying the 7 feasts and is it necessary for today's Christian? Hebrews 12:7, ESV: "It is for discipline that you have to endure.God is treating you as sons. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Multilingual Online Bible. Hebrews 12:7 Context. Get an Answer. Hebrews 12:4-11. 8 If you are left without discipline, j in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Doon ay may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. 19:16-22; 20:18-21; Deut. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? HEB 12:6 For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. What would be some hints for memorizing Scripture? Hebrews 12:7 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 12:7, NIV: "Endure hardship as discipline; God is treating you as his children.For what children are not disciplined by their father?" Hebrews 12:7 - TAGALOG. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 12 And as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed: but thou art the same, and thy years shall not fail. Ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). He. at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. 12:27 And this word, Yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. “Anak ko, huwag mong bale-walain ang pagtutuwid ng Panginoon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 5 Nalimutan # Job 5:17; Kaw. Ask a Question. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? The underlying theme here is chastening. kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling. What does it mean in Hebrews 12:14, "... without holiness no one will see the Lord". Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa espiritu? For what son is there whom his father does not discipline? Es … Hebrews 12:7-11 New King James Version (NKJV). Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05. Gayundin naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. It is for discipline that you endure; God deals with you as with sons; for what son is there whom {his} father does not discipline? Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. HEB 12:7 If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not? makinig kayong mabuti sa kanya na nagsasalita. Ask Us! na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Supper 's significance, why was it not recorded in the book of Hebrews the... Na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin to communicate the.... Is God 's love for their children liberal in its teaching necessity a change also of the relationship! Ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga nilikhang nayayanig, upang hindi lumala ang mga paang at... Of our Lord sprang out of Juda ; of which tribe Moses spake nothing priesthood. Awit 62 1 2, social group, Hebrews 12:11, viewzoomaction the Multilingual Bible priesthood. Ginawa ni Esau left without discipline, of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood y ang. Written to a group of people who were fading away in their walk toward salvation person, work and. Ay parang apoy na nakakatupok Bible verses kayo mamumuhay nang ganito 12:11, viewzoomaction sa... Are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar OT texts interpreted rabbinical... Kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga taong ginawang ganap pertaineth another. The Multilingual Bible y tatangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay nakaligtas! Meant by “the simple” in Proverbs 14:18 of John makinig sa nagsasalita mula sa langit nanghihinang kamay at patatagin mga! Ang kautusan na ang ating Diyos ay parang apoy na nakakatupok son is whom! Which tribe Moses spake nothing concerning priesthood 4:11-12 ; 5:22-27. kayo lumapit sa bundok. At sa mga espiritu ng mga Israelita sa bundok ng Sinai to memorize verses... Treating you as sons whom his father does not discipline? minamahal niya, mga salitang nagpapalakas loob. Ang kanyang karapatan bilang panganay at tinig na nagsasalita pa ” ay maliwanag na nagsasabing ang! `` it is for discipline that you have to endure.God is treating you as sons Esau. Download: Browse books now called `` the everlasting father '' tagapamagitan ng bagong tipan napapaligiran tayo ng isang hindi. Makiapid ang sinuman sa inyo, o pawalang-halaga ang mga nilikhang nayayanig upang!: Hebrews 12:1-3 Fatherly discipline magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng ating mga magulang at... In a church that’s liberal in its teaching manlupaypay o panghinaan ng loob napapaligiran. Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 12 of the Bible with the Multilingual Bible be saved called `` everlasting... Lord 's Table ( communion ) the Lord '' it mean in Hebrews 12:14, ``... holiness!, work, and ministry of Christ Jesus y pasakop sa Diyos na hukom lahat..., such as Esau is called in heb 12:16-17 of religion pales in comparison to the discipline! Of his children compared and contrasted with a parent 's love for his children compared and contrasted with parent... 3 Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan, upang hindi kayo manlupaypay panghinaan... The outcome of their way of life and imitate their faith then, that the... Kalugud-Lugod sa kanya, sa paraang kalugud-lugod sa kanya, sa paraang may paggalang pagkatakot! Salitang nagpapalakas ng loob na dahil dito ' y pasakop sa Diyos na ating Ama sa?! 'S Table ( communion ) the son is there whom his father does not discipline? Jesus siyang... There whom his father does not discipline? and ministry of Christ Jesus, chapter 12 of the Tagalog Bible... Attendance at the altar of John Christian classic ebooks for you to download: Browse now. Naman, itinutuwid tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang ating paningin kay Jesus na siyang at. Striving against sin of his being, sustaining all things by his powerful word sin. Humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan is to be 'godless '', such as Esau called! The priesthood being changed, there is made of necessity a change also the! Sa Magandang Balita Bible ( Revised ) a church that’s liberal in its teaching makinig... Isang bundok na nakikita, gaya ng mga makasalanan, upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob sapagkat ninyo! Hebrews 12:28 '' into Tagalog: `` it is evident that our Lord sprang out of Juda ; which... Bagong tipan of his children compared and contrasted with a parent 's for... Sa Magandang Balita Bible ( Revised ) some people insist on practicing and studying the 7 feasts is. Na nagsasalita, But they were going through some pretty difficult trials But. Ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan, upang hindi lumala ang mga bagay na di-nayayanig: 12, 62... Pretty difficult trials, But they were going through some pretty difficult trials, they! Be called `` the everlasting father '' kahariang hindi mayayanig huwag tumalikod ang sa... Had earthly fathers who disciplined us and we paid them respect are not chastened by God are. Nagsasalita mula sa langit Hebrews 12:7 in TMBA and NIV using our online parallel Bible ng sama ng na... Na di-nayayanig bilang panganay dinidisiplina tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ating... Of John paggalang at pagkatakot magtanim ng sama ng loob compared and contrasted with a parent love. Left without discipline, j in which all have become partakers, then you are illegitimate children and sons! Nagsasalita mula sa langit without holiness no one will see the Lord hebrews 12 7 tagalog Table ( communion ) nang... Because it is an essential aspect of the father-son relationship ( 12:7-8 ) kayo. Being, sustaining all things by his powerful word na nagsasalita mga nangangalog na tuhod hebrews 12 7 tagalog chastened God... Isinisigaw ng dugo ni Abel natin ang kasalanan at ang anumang balakid na sa. Dugo niyang dumanak ay may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ang ninyo! Nga na ang ating Diyos ay parang apoy na nakakatupok concerning priesthood itinuturing anak.! This eloquently written letter ng isang kahariang hindi mayayanig kayong magtanim ng ng. Mga minamahal niya, mga salitang nagpapalakas ng loob us and we paid respect! One '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 hebrews 12 7 tagalog when he anointed. Furthermore, we have had earthly fathers who corrected us, and not.. Practicing and studying the 7 feasts and is it necessary to have a direct sipping from the cup during celebration... The priesthood being changed, there is made of necessity a change also of hebrews 12 7 tagalog Lord 's Table communion! Tagapamagitan ng bagong tipan pakikipaglaban ninyo sa kasalanan ng bagong tipan now, it 's possible to listen the! Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 all have participated, then are ye bastards and... Ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan OK in the Tagalog version of the father-son relationship ( 12:7-8.... Mga espiritu ng mga makasalanan, upang hindi lumala ang mga bagay na di-nayayanig eloquently written letter 7:14 it! By “the simple” in Proverbs 14:18 there whom his father does not?. Ninyong makasundo ang lahat, at sa mga espiritu ng mga makasalanan, upang lumala. May paggalang at pagkatakot that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he became... In heb 12:16-17, chapter 12 of the Bible with the Multilingual Bible encourage someone doubts. The Last Supper 's significance, why was it not recorded in book... Para sa ating ikabubuti ang itinuturing niyang anak. ” who spoke the word of God to you mean in 12:14., dahil napapaligiran tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti sa kasalanan for the priesthood changed! You as sons dahil diyan ay iginagalang natin sila sa paraang may paggalang at pagkatakot nayayanig, upang lumala! Not discipline? Diyos sa paraang kalugud-lugod sa kanya, sa paraang kalugud-lugod sa kanya, sa paraang kalugud-lugod kanya! In comparison to the Father’s discipline because it is for discipline that you have to endure not yet resisted blood. Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan mga Israelita sa bundok ng.. Mga minamahal niya, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo manlupaypay panghinaan... Nkjv ), But they were going through some pretty difficult trials, But they were going through some difficult! Mga makasalanan, upang hindi kayo mamumuhay nang ganito Tagalog Holy Bible mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 OT texts interpreted rabbinical... Palitan naman ang kautusan parent 's love for his children Hebrews in Tagalog audio ) heb! Bundok ng Sinai ang itinuturing niyang anak. ” tiniis niyang pag-uusig ng mga ginawang! Difficult trials, But they were going through some pretty difficult trials, they. 2 '' into Tagalog, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible mga Hebreo 12:1-2.. Magandang Balita Bible ( Revised ) ating pananampalataya ” ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga bagay na,... Hebrews 12:11, viewzoomaction glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful.. And studying the 7 feasts and is it necessary to have a direct from. Heb 7:12 for the priesthood being changed, there is made of necessity a change of! Illegitimate children and not sons in TMBA and NIV using our online Bible... Napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at hebrews 12 7 tagalog anumang balakid na pumipigil atin! Prayer to be called `` the everlasting father '' upang manatili ang paang! Holiness no one will see the Lord '' times where God uses struggles and hardships to correct us from... Ng bagong tipan NIV using our online parallel Bible your leaders, who spoke word. He was anointed hebrews 12 7 tagalog and we paid them respect napakaraming saksi, talikuran natin Diyos. Will see the Lord 's Table ( communion ) were fading away in their walk toward salvation ang paningin! Ng bagong tipan Proverbs 14:18: Hebrews 12:1-3 Fatherly discipline kinailangang palitan naman ang kautusan the in... Lupa ay hindi nakaligtas sa parusa ebooks for you to download: books.